financiele middelen

Voor het MKB

De banken krijgen voldoende middelen om MKB Nederland van additionele liquiditeiten te voorzien.
Daar twijfelen wij niet aan.

Wel aan de voorwaarden – deze zouden volgens de overheid laagdrempelig zijn.
Wij zien echter een andere ontwikkeling.

De eerste ervaringen zijn dat de banken heel veel financiële informatie vragen, bijvoorbeeld:

  • Hoe staat de onderneming ervoor, was u gezond voor de crisis?
  • Welke omzet daling verwacht u?
  • Wat is deze omzetdaling afgezet tegen 2019?
  • Welke additionele financiering heeft u nodig, gebaseerd op een liquiditeitsplanning per maand voor 2020?

In sommige gevallen wordt gevraagd om een beoordeling van uw cijfers door een derde persoon. Daarvoor bent u bij ons aan het juiste adres.

voor mkb

Laatste nieuws

Ondernemers in krediet-ellende

Amsterdam – Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis komen moeizaam aan kredieten van banken. Ondanks afspraken met de overheid zijn de wachttijden voor de kredieten lang, moeten ondernemers massa’s …